Prof. dr
Julian Auleytner
politologia, ekonomia społeczna
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa
Prof. dr

Czesław Banach
Honorowy członek Komitetu
pedagogika, polityka edukacyjna
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin
Prof. dr
Marek Bartosik
 Politechnika Łódzka
Mgr inż.
Marek Chlebuś
nauki o polityce,
cyberkultura
Instytut Sztuki Mediów, ASP
Prof. dr
Henryk Chołaj
czł. PAN
   
Dr hab
Jakub Fichna
Akademia Mlodych Uczonych
   
Prof. dr
Roman Galar
automatyka i robotyka
Politechnika Wrocławska
Prof. dr
Bogdan Galwas
czlonek Prezydium Komitetu
elektronika
Politechnika Warszawska
Prof. dr
Stanisław Gomulka
czl PAN
Prof. dr
Bogdan Góralczyk
 Uniwersytet Warszawski
Prof. dr
Andrzej Jeleński
elektronika, elektronika mikrofalowa
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
Prof. dr
Janusz Kindler
Prof. dr

Jerzy Kleer
Zastepca Przewodniczacego Komitetu
ekonomia, ekonomia polityczna
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Prof. dr
Michał Kleiber
czł. rzecz. PAN
Przewodniczący Komitetu
mechanika
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Prof. dr
Lech Kobyliński
czł PAN
   
Dr hab. Prof
Andrzej Kondratowicz
ekonomia
Szkoła Wyzsza Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr
Piotr Korcelli
czl PAN
Prof. dr
Juliusz Kotyński

ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Prof. dr
Elzbieta Kryńska
polityka zatrudnienia
Uniwerstet Łódzki
 Prof. dr
 Jacek Kuźnicki
czł. koresp. PAN
 biologia
 Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Prof. dr

Leszek Kuźnicki
czł. rzecz. PAN
Honorowy Przewodniczący Komitetu
biologia, biologia komórki, ewolucjonizm, protozoologia
Instytut Biologii im M. Nenckiego, Warszawa
Prof. dr

Zbigniew Kwieciński
czl. PAN
Dr hab
Elzbieta Mączyńska
Członek Prezydium
ekonomia
Szkoła Głóna Handlowa
Prezes Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Prof. dr
Jan J. Michalek
Miedzynarodowe stosunki gospodarcze
Uniwersytet Warszawski
Dr hab
Zbigniew Mikołejko
   
Dr hab
Witold Modzelewski
   
Dr
Katarzyna Nawrot
zastępca Redaktora wydawnictw Komitetu
   
Prof. dr
Józef Niżnik
Czlonek Prezydium
filozofia nauki, teoria poznania
Instytu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
prof. dr
Ewa Okoń Horodyńska
   
Prof. dr
Lucjan Pawłowski
czł. koresp. PAN
inżynieria środowiska
Politechnika Lubeska
Dr
Konrad Prandecki
Redaktor Naczelny wydawnictw Komitetu
ekonomia
Akademia Finansów
Prof. dr
Antoni Rajkiewicz
Honorowy czlonek Komitetu
ekonomia, polityka społeczna
Instytut Polityki Społecznej UW
Prof. dr
Zdzisław Sadowski
czł. koresp. PAN,
Członek Prezydium
ekonomia, teoria rozwoju gospodarczego
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Dr
Kazimierz Sikorski
czlonek Prezydium Komitetu
bezpieczeństwo narodowe, bepieczeństwo międzynarodowe
Dr
Malgorzata Starczewska Krzysztoszek
ekonomia
rynki finansowe, przedsiebiorczośc, rownowaga makroekonomiczna
Prof. dr
Ewa Symonides
Dr hab.
Piotr Szukalski
demografia
Uniwersytet Łódzki
Dr hab.
Stanisław M. Szukalski
ekonomia
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki
Prof. dr
Daniela Szymańska
Prof. dr
Maria Szyszkowska
   
Prof. dr

Andrzej Wierzbicki
automatyka, teoria sterowania
Instytut Łączności
Wydział Elektroniki PW

Prof. dr
Jerzy Wilkin
czl PAN
   
Prof. dr
Janusz Witkowski
Czlonek PrezydiumKomitetu
ekonomia
Główny Urzad Statystyczny
Szkoła łówna Handlowa
Prof. dr
Irena Wojnar
członek Honorowy Komitetu
pedagogika, teoria wychowania estetycznego
Wydział Pedagogiczny UW
Prof. dr
Borys Wróbel
nauki biologiczne,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Prof. dr
Miroslaw Wysocki
   
Prof. dr
Bohdan Wyżnikiewicz
statystyka
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Prof. dr
Lech Zacher
ekonomia, socjologia
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Dr hab.
Tomasz Zdrojewski
medycyna
Uniwersytet Medyczny Gdańsk
Prof. dr
Cezary Zielinski