ksia101ARAPORT "POLSKA 2050"
 
wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
Polska Akademia Nauk, Warszawa 2011
 
ISBN 978-83-61236-22-1
s.s. 124
 

Raport Polska 2050, który oddajemy do rąk Czytelnika ma charakter szczególny. Idea jego powstania ma długą historię, ale kształt czy ściślej koncepcja Raportu zrodziła się dopiero niecałe dwa lata temu. U podstaw tej koncepcji znalazły się dwie tezy. Pierwsza, która wynikła z licznych konferencji, jakie w przeszłości przeprowadzono pod auspicjami Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus", iż wzrost gospodarczy nie przekłada się automatycznie na rozwój społeczny czy szerzej cywilizacyjny. Wstępne analizy wskazywały wręcz na rozbieżności obu tych procesów. Jeśli procesy konwergencyjne w sferze ekonomicznej Polski w stosunku do państw Unii Europejskiej miały miejsce, to takiego zjawiska nie dało się w znaczącym stopniu odnotować w przypadku rozwoju cywilizacyjnego. 

Stąd też pojawiła się koncepcja Raportu, którego wizja została sformułowana jako „Zmniejszenie dystansu cywilizacyjnego Polski w stosunku do rozwiniętych państw Unii Europejskiej”. 

Druga teza stanowiąca podstawę Raportu jest jeszcze ważniejsza. Z licznych analiz Komitetu, ale przede wszystkim doświadczeń światowych wynika, że ilościowych zmian w perspektywie 40 lat nie da się przewidzieć ze znaczącym prawdopodobieństwem. Stąd też nie oparliśmy Raportu na ekstrapolacji dotychczasowych trendów ilościowych, lecz na analizie ścieżek umożliwiających minimalizację dystansu cywilizacyjnego Polski w stosunku do rozwiniętych państw Unii Europejskiej. W tym też sensie Raport ukazuje również obszary zagrożeń w sferze społeczno-cywilizacyjnej.  

Raport został opracowany w oparciu o materiały zawarte w publikacji Komitetu pt. „Wizja przyszłości Polski – Studia i analizy”:

 

Projekt badawczy "Polska 2050" został sfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

 

 

Więcej..