ksia116A

BOGDAN SUCHODOLSKI - OSOBA I MYŚL

Redakcja naukowa: Irena Wojnar

wyd. Komitet Prognoz  "Polska 2000 Plus"

Polska Akademia Nauk, Warszawa 2014

ISBN 978-83-61236-50-4

s.s. 288

 

 

Wierzył w wielkość człowieka; zmagał się z małością ludzi,
Wiedział, że wartość ludzkiego życia
wyznacza tragizm prawdy i piękna.

 
Profesor jako jeden już z chyba ostatnich zasługuje na miano humanisty w renesansowym znaczeniu tego słowa. W myśl
B. Suchodolskiego humanizm konkretyzuje się w postaci trzech znaczeń komplementarnych: jako „świat umanistyczny", trwałe uniwersum ludzkich dokonań w obszarze wiedzy i wartości; jako zespół refleksji na temat tego uniwersum (nauki humanistyczne) czy szerzej jako sposób uprawiania refleksji w perspektywie człowieka; oraz jako postawa zaangażowania i wrażliwości, wyznacznik praktycznego działania, źródło osądu nad światem, swoiste sumienie w stosunku do rzeczywistości. Ideały humanizmu, zaufanie do kultury jako sposobu życia splatały się w biografii i twórczości Profesora z troską o rozwój i dorastanie człowieka, wyznaczały kierunki działalności i naukowej i praktycznej. Był nauczycielem, profesorem uniwersytetu, organizatorem życia naukowego, animatorem niezliczonej ilości inicjatyw kulturalnych i wydawniczych. Z obszernej bibliografii dzieł Profesora przypomnijmy tytuły  ymboliczne, które pobudzają wyobraźnię, ilustrują ruch myśli, akcentują sensy i wartości:

Kochaj życie-bądź dzielny, 1927, 1930·
Uspołecznienie kultury, 1937, 1947·
Skąd i dokąd idziemy, 1943 (1939)·
Wychowanie dla przyszłości, 1947, 1959, 1968·
Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, 1963, 1968·
Rozwój nowożytne j filozofii człowieka, 1967·
Trzy pedagogiki, 1970·
Labirynty współczesności, 1972, 1974·
Kim jest człowiek, 1974 i kolejne wydania·
Wychowanie i strategia życia, 1983, 1987·
Wychowanie mimo wszystko, 1990·
Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje 1992
 
Spis treści
Wstęp
Rocznice – zobowiązaniem pamięci – Irena Wojnar
 
Cześć pierwsza – Przypomnienia
Bogdan Suchodolski – Moje uniwersytety
Bogdan Suchodolski – Moja droga do pedagogiki i przez pedagogikę
Bogdan Suchodolski – Listy do Heleny Radlińskiej
Rozmowa z profesorem Bogdanem Suchodolskim o edukacji
Bogdan Suchodolski – Pożegnanie z Narodową Radą Kultury
Ostatnia rozmowa z profesorem Bogdanem Suchodolskim – „Kochaj życie - bądź dzielny"
Bogdan Suchodolski – O wychowaniu
Bogdan Suchodolski – O prawdzie
Bogdan Suchodolski – Pedagogika ideałów i pedagogika życia
Bogdan Suchodolski – Czy historia nauki jest historią prawdy? ...
 
Część druga – Nawiązania
O polskim modelu historii nauki Bogdana Suchodolskiego – Irena Stasiewicz-Jasiukowa
Bogdan Suchodolski – inicjator i redaktor wydawnictwa Historia Nauki Polskiej – Barbara Kuźnicka, Leszek Kuźnicki
Wierny ponadczasowej wizji przyszłości – Antoni Rajkiewicz
Wobec „Wychowania dla przyszłości" – twórczość Bogdana Suchodolskiego jako wyzwanie intelektualne – Andrzej Ciążela
Bogdana Suchodolskiego niezwykła osobowość i koncepcja kultury – Janusz Gajda
Humanizm Bogdana Suchodolskiego – Andrzej Sztylka
Profesor Bogdan Suchodolski w Uniwersytecie Warszawskim – Irena Wojnar
Profesor Bogdan Suchodolski w Komitecie „Polska 2000" – Irena Wojnar
Profesor Bogdan Suchodolski w Narodowej Radzie Kultury – Rafał Skąpski
Profesor Bogdan Suchodolski jako ekspert edukacji – Czesław Kupisiewicz
Nie tylko o nauczycielach – wywiady z profesorem Suchodolskim – Henryka Witalewska
Konferencje Komitetu Prognoz w Jabłonnie – fenomen ich trwania? – Henryka Kwiatkowska
Wspomnienie o profesorze Suchodolskim – Małgorzata Malicka
Profesor Bogdan Suchodolski – mój Mistrz, wielki i bliski – Wiesława Pielasińska
Inspiracje poprzez dzieło – Agnieszka Piejka
Informacja o autorach