ksia118A 

 

MEGAMIASTA PRZYSZŁOŚCI SZANSA CZY ZAGROŻENIE ROZWOJU

wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"

redakcja naukowa Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki
ISBN 978-83-8017-056-8
 s.s. 362,
Warszawa 2015
Publikacja finansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego
 
Wstęp
Rozwój megamiast
Ludność miast w przyszłości – Zbigniew Strzelecki
Megamiasta: destrukcja przestrzeni publicznej – Jerzy Kleer
Od metropolii do megamiasta – Piotr Korcelli, Ewa Korcelli–Olejniczak.
Modele rozwoju megamiast i ich przyszłość – Zygmunt Ziobrowski
Rola segmentu kreatywnego w rozwoju miast i regionów – Sylwia Bąkowska
Pułapki urbanizacji w perspektywie globalnej – Lech W.Zacher
Korzyści społeczno-ekonomiczne rozwoju megamiast
Zarządzanie megamiastami – wybrane aspekty doświadczeń międzynarodowych – Tadeusz Markowski
Jaka edukacja przyszłości - Bogdan Galwas
Identyfikacja pułapek ekonomicznego rozwoju miast w świetle koncepcji smart city. Studium
przypadku miasta Barcelona – Ewelina Szczech-Pietkiewicz
Zagrożenia społeczno-gospodarcze i kulturowe rozwoju megamiast
Zagrożenia rozwoju megamiast – Konrad Prandecki, Wojciech Kazanecki, Sylwia Śmietanko
Wpływ wielkich miast na naturę ludzką – Maria Szyszkowska
Nasilające się konflikty w świecie wielokulturowym i w społecznościach megamiast – niezwłocznym wyzwaniem edukacji – Janusz Gajda
Obyśmy zdrowi byli ... Megamiasto jako zagrożenie dla zdrowia czy recepta na długowieczność – Jakub Fichna
Magamiasta a zagrożenia dla zdrowia – Agata Penconek
Rozwój miasta a rolnictwo – Józef St. Zegar, Barbara Chmielewska
Usługi komunalne – więcej rynku czy regulacji – Stanisław M. Szukalski .
Studium przypadku rozwoju megamiast
Szanghaj: pierwsza megalopolis na globie – Bogdan Góralczyk
Analiza porównawcza azjatyckich megamiast na przykładzie Tokio i Delhi – Katarzyna Nawrot
Nowy Jork – miasto postępu – Bohdan Szklarski
Miasto Meksyk – zaprzeczenie zrównoważonego rozwoju – Urszula Żuławska, Elżbieta Żuławska-Sobczyk
Kierunki rozwoju nigeryjskiej metropolii Lagos w pierwszych dekadach XXI wieku – szanse i zagrożenia – Malwina Bakalarska
Informacja o autorach
więcej