Dokąd zmierza Europa: Państwo-Gospodarka-Społeczeństwo-Finanse

Praca zbiorowa pod redakcja: Jerzy Kleer, Piotr Szukalski, Konrad Prandecki

Wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN

Warszawa 2016, s.s 330

ISBN 978-83-8017-1342-9

Liczne analizy wykazują przekonywująco, że próby zachowania politycznej i gospodarczej pozycji w świecie przez całą Europę, a Unię Europejską  w szczególności, będą w nieodległej przyszłości poddawane wielu trudnym testom dotyczącym umiejętności wprowadzania zmian uwzględniających stare  i nowe wyzwania. Wiele nagromadzonych kłopotów, a wynik referendum w Wielkiej Brytanii w szczególności, stwarza na kontynencie europejskim zupełnie nową sytuację. Z pewnością w procesie realizacji strategicznych celów politycznych i gospodarczych poszczególnych państw członkowskich Unii, a także pozostałych państw Europy rola Unii Europejskiej pozostaje na razie kluczowa. Po latach zjednoczeniowej euforii prawdopodobny jednak dzisiaj scenariusz to stopniowe ograniczanie bądź wręcz odwrót od ponadnarodowego unijnego eksperymentu, z konsekwencjami – ze względu na przeszłe i obecne znaczenie Europy w świecie - dla całego procesu globalizacji w skali całej planety. Europa jest bowiem ważna nie tylko dla nas, Europejczyków. ...

 

Publikacja finansowana w ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Zadanie realizowane ze środków przekazanych przez NBP na projekt „Dokąd zmierza Europa” na podstawie umowy nr NBP-DEW-WE-MS-0691-0230-2016 z dnia 31.05 2016 r. oraz aneksu z dnia 07.09.2016

 

Przejdź do książki