Unia Europejska w systemie geopolitycznym

Kierunki rozwoju systemu politycznego Unii Europejskiej

 

Praca zbiorowa pod redakcja Józefa Niżnika
Wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN
Warszawa 2016, s.s 286
ISBN 978-83-8017-133-6

 

W dyskursie medialnym i oficjalnych wypowiedziach polityków obserwujemy rosnące obawy o przyszłość najważniejszych osiągnięć integracyjnych Unii Europejskiej, takich jak wspólna waluta albo brak wewnętrznych granic, a także obawy o jedność Unii a nawet o jej przetrwanie. Wraz ze wzrostem europejskich ugrupowań eurosceptycznych coraz wyraźniej dają się też zauważyć działania polityczne niektórych państw sąsiednich, które mają na celu osłabienie jedności europejskiej wspólnoty. Okoliczności te mogą uzasadniać pesymistyczne widzenie przyszłości UE, a co więcej pesymistycznego scenariusza przyszłości Europy nie można wykluczyć. Jednak debata o przyszłości Unii Europejskiej, w której dominowałby akcent pesymistyczny nie byłaby w obecnych warunkach oryginalna. Ponadto, mimo obserwowanych czynników kryzysowych, na których koncentruje się debata publiczna, w dalszym ciągu można wskazać czynniki, które pozwalają oczekiwać, że z obecnego kryzysu Unia wyjdzie wzmocniona. Najważniejszym z nich jest zapewne rozwój sytuacji politycznej i gospodarczej poza Europą.

 
Publikacja finansowana w ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Zadanie realizowane ze środków przekazanych przez NBP na projekt „Dokąd zmierza Europa” na podstawie umowy nr NBP-DEW-WE-MS-0691-0230-2016 z dnia 31.05 2016 r. oraz aneksu z dnia 07.09.2016

 

Przejdź do ksiązki