Ekonomiczna pozycja Europy w świecie

Praca zbiorowa pod redakcja Jerzego Kleer, Konrada Prandeckiego
wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN
Warszawa 2016, s.s.  295
ISBN 978-83-8017-134-3
 
Ekonomiczna pozycja Europy w świecie” wynika nie tylko z czynników o charakterze czysto gospodarczym, ale również z szeregu innych uwarunkowań, jedynie pozornie powiązanych z gospodarką. Celem niniejszej książki jest pokazanie szerokiego spojrzenia na źródło ekonomicznej pozycji Europy w świecie. Takie podejście powoduje, że obejmuje ona w znaczącym stopniu również problemy współokreślające siłę i słabości Europy, zwłaszcza w dziedzinach mających istotne znaczenie dla współczesnego rozwoju, a także kondycji społeczeństw.Struktura książki podzielona została na cztery części. Pierwsza poświęcona jest „Uwarunkowaniom rozwojowym Europy”; druga obejmuje problematykę „Państwa i gospodarki” w Europie; trzecia poświęcona została prezentacji „Potencjału intelektualnego”, ostatnia natomiast zajmuje się „Scenariuszami rozwojowymi Europy”. ...
 
 
 Publikacja finansowana w ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Zadanie realizowane ze środków przekazanych przez NBP na projekt „Dokąd zmierza Europa” na podstawie umowy nr NBP-DEW-WE-MS-0691-0230-2016 z dnia 31.05 2016 r. oraz aneksu z dnia 07.09.2016

Przejdz do ksiązki