ksia 385A

 

Zróżnicowanie dochodowe i społeczne Europy

Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Kleera, Konrada Prandeckiego
 
wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN
 
Warszawa 2017, s.s.  244

ISBN 978-83-63305-45-1

 

Narastająca świadomość pogłębiania się nierówności we współczesnym świecie może prowadzić do licznych napięć społecznych, a nawet kryzysu rozwoju cywilizacyjnego Europy i świata. Jest to efektem rewolucji informacyjnej, a w szczególności jej elementu określanego jako wizualizacja. Powszechny, łatwy dostęp do informacji, pokazujących wyidealizowany obraz życia bogatych sfer, powoduje nie tylko migracje o charakterze ekonomicznym, ale również napięcia wewnątrz coraz bardziej zróżnicowanych społeczeństw.

Jednocześnie nierówności są nieodłącznym elementem życia. Niektóre z tych czynników są niezależne od działalności człowieka, np. powiązane z położeniem geograficznym (klimat czy dostępność do zasobów). Inne mogą stanowić siłę napędową postępu cywilizacyjnego. Osiągnięcie przewagi na polu militarnym czy też gospodarczym jest podstawową potrzebą skłaniającą do tworzenia wynalazków.

Celem niniejszej książki jest pokazanie szerokiego spojrzenia na problem nierówności i ich skutków w kontekście przyszłego rozwoju Europy. Przedmiotem opisu są zarówno źródła nierówności, przyszłe zagrożenia z nich wynikające, jak i zdolność państwa (w tym poszczególnych polityk) do łagodzenia napięć i nierówności.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp – Jerzy Kleer, Konrad. Prandecki
NIERÓWNOŚCI W ŚWIECIE
Uniwersalne uwarunkowania różnicujące świat – Jerzy Kleer
Globalizacja a nierówności – Władysław Szymański
Wybrane aspekty kształtowania się nierówności społeczno-ekonomicznych w gospodarce światowej początku XXI wieku – Katarzyna Nawrot
DEMOGRAFICZNE ASPEKTY NIERÓWNOŚCI
Zróżnicowanie struktur demograficznych a nierówności – Irena E. Kotowska
Fizyczne, wirtualne,…. - przemieszczanie się ludności, jako przyczyny pogłębienia się nierówności na świecie – Magdalena Rybicka
GOSPODARKA A NIERÓWNOŚCI
Nierówności dochodowe i majątkowe w Europie – fakty, przyczyny, konsekwencje – Michał Brzeziński
Szara strefa we współczesnych gospodarkach – źródło nierówności czy miejsce wyrównywania szans? – Marek. Bednarski 
Nierówności społeczne z perspektywy dotacji budżetowych – Julian Auleytner
UE WOBEC NIERÓWNOŚCI
Nierówności dochodowe i społeczne wyzwaniem dla Unii Europejskiej – Wiktor Rutkowski
Zróżnicowane systemy funkcjonowania gospodarek europejskich – Zbigniew Madej
Zmiany rozkładu dochodów w krajach Unii Europejskiej: tendencje i projekcja – Bohdan Wyżnikiewicz
Zróżnicowanie podatków w krajach UE i próby ich zharmonizowania – Andrzej Kondratowicz ………………………………………………..
O Autorach