ksia384A

 

Globalizacja, integracja europejska a suwerennośc państwa

Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Wilkina
 
wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN
 
Warszawa 2017, s.s.  160

ISBN 978-83-63305-44-4

 

Z recenzji wydawniczej prof. Józefa Niżnika:".

            …. Zebrane w książce teksty podejmują jedno z kluczowych zagadnień współczesności jakim są losy idei suwerenności w czasach globalizacji i integracji europejskiej. Autorami kolejnych rozdziałów są wybitni specjaliści w zakresie ekonomii, jeden socjolog, jeden politolog oraz aktualny poseł Parlamentu Europejskiego mający za sobą także poważne funkcje polityczne w kraju. Krótki tekst podsumowujący jest autorstwa przewodniczącego Komitetu Prognoz PAN.

…. Najważniejszym walorem tomu jest koncentracja na problemach Polski i pokazanie, że pewne wybory polityczne nie mają w przypadku naszego kraju alternatywy, a ich lekceważenie stwarza realne zagrożenie dla bytu państwa. Zawarte w pracy teksty są bardzo dobrze napisane, a dyskusyjne ujęcie aktualnych zagadnień współczesnej rzeczywistości politycznej zachęca do lektury i przemyśleń

 

SPIS TREŚCI
 
Wprowadzenie
Sytuacja Polski w burzliwych czasach – Jerzy Wilkin
Globalizacja – I i II etap rozwoju – Jerzy Kleer
Państwo suwerenno-narodowe w warunkach globalizacji - presja, ewolucja i odrodzenie – Bogdan Góralczyk
Suwerenność  państwa  i  narodowopaństwowe tożsamości w warunkach globalizacji – Jacek Raciborski
Polska w obliczu procesów internacjonalizacji, globalizacji i integracji – Marian Gorynia
Europa – w poszukiwaniu przyszłości – Michał Boni
Przepływy kapitałowe i przemieszczenia ludności -. Stanisław M. Szukalski
Mądra Polska, zgodna Europa, solidarny świat – Michał Kleiber
O Autorach