Lech W. Zacher

Warszawa 2006, wyd. WDN, ss. 350
ISBN 83-923980-6-8

ksia86A.jpgKażdy z nas ma swój świat, ma też często jego wizję przyszłości – pożądaną. To samo dotyczy państw, grup społecznych, partii politycznych, wielkich korporacji, organizacji międzynarodowych, związków zawodowych, wielkich religii itp. Są więc różne światy – te istniejące i te oczekiwane czy pożądane. Poprzez swoje wizje, decyzje i działania wszyscy aktorzy grają o przyszłe światy, pasujące do ich wyobrażeń, życzeń i interesów. Wypadkowa tych gier jest złożona wielce oraz trudno przewidywalna. Jednak znając trendy cywilizacyjne, technologiczne i in., mając umiejętności prognozowania oraz metody i środki działania można przyszłość w jakiejś mierze współkształtować. Przeto ludzkie gry prowadzą od utopii i wizji do strategii i celowych działań. Obecnie gra idzie o społeczeństwo wiedzy, o globalizację, o hegemonię w świecie, o demokrację o przyszłe światy na tej samej planecie. Prof.dr hab. Lech W. Zacher, ekonomista, socjolog futurolog jest wieloletnim współpracownikiem i członkiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.