ksia92A.jpgredakcja Andrzej Karpiński

Warszawa 2007, ss. 297
ISBN 978-83-923980-9-7


Książka zawiera studia na temat przyszłości Europy do 2050 roku, zainicjowane uchwałą Rady Unii Europejskiej z czerwca 2006 roku. Polska uczestniczy w tych pracach. Zawierają one odpowiedź na pytanie, co wiemy o roku 2050, jakie procesy wystąpią w okresie do tego roku w szerokim ujęciu w ekologii, eksploracji kosmosu, gospodarce i społeczeństwach Europy.

I tak już dziś jest zupełnie pewne, że świat współczesny stanie w obliczu trzech rewolucji technologicznych: biotechnologicznej, nanotechnologicznej i biomedycznej. Zarys głównych zmian, jakie one przyniosą przedstawiony jest w książce bardziej szczegółowo. Równocześnie w rozwoju Europy wystąpią zagrożenia zwłaszcza w demografii, ekologii i jej bilansie energetyczny. Stąd książka stanowi zarazem prognozę ostrzegawczą, do spełnienia, której nie wolno dopuścić. Równocześnie odpowiada na pytania, czego obecnie nie wiemy o roku 2050 i procesach go poprzedzających i o czym nie będziemy wiedzieli wcześniej niż za 20-30 lat. I tak np., czym w warunkach kończącej się ery ropy naftowej będziemy zaspakajali potrzeby energetyczne? Czy współczesna tradycyjna gospodarka rynkowa przetrwa w obecnej postaci do roku 2050? Jaką rolę w światowym układzie zajmą Rosja, Chiny, Indie? I wiele innych podobnych pytań, które stawiają przed nami znaki zapytania wymagające odpowiedzi. Dopiero na tej podstawie próbuje się zarysować w książce strategię dla Europy na pierwszą połowę XXI wieku