red. Irena Wojnar,
Warszawa 2001; wyd. Elipsa ss. 181

ksia56A.jpgW nauce, w studiach nad przyszłością i w projektowaniu działań kluczowe znaczenie posiada sztuka formułowania problemów i pytań. Kolejny tom Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" poświęcony dylematom etycznym społeczeństwa polskiego i przywódców politycznych i gospodarczych Polski i świata stanowi inspirujący wzór tej sztuki, Wpływ moralności na losy mikro- i makro- świata wydaje się nieuchwytny i ukryty w głębi struktur działań jednostek i zbiorowości. Studia wybitnych przedstawicieli nauk społecznych zawarte w tym tomie, wydobywają na jaw i poddają wnikliwej analizie rzadko dostrzegane związki między napozór odległymi zjawiskami; budzą wrażliwość na układ problemów, który kryje w sobie ambiwalencje wartości i społeczne "pułapki". We Wprowadzeniu Irena Wojnar pisze o niepokojącym rozchwianiu tradycyjnych wartości, a wzrastającą brutalizację życia społecznego wiąże z coraz ostrzejszą polaryzacją obszarów dobrobytu i skrajnego ubóstwa. Wydarzenia 11 września, kiedy ten tom był już złożony do druku, rozświetliły jak błyskawica dylematy etyczne całego świata i sprawiły, że kolejny tom Komitetu Prognoz nabrał dramatycznej aktualności. .