red. Irena Wojnar
Warszawa 2000 r., wyd. Elipsa, ss. 347

ksia48A.jpg
Oto książka, której treść nie jest towarem! Nie sprzedaje się uczciwości i nie wróży "sukcesu" misja pedagoga, który czyni siebie zbytecznym prowadząc wychowanka do pełnej niezależności. W pewnych środowiskach wychowawca, dla którego naprawdę ważną nagrodą są postępy ucznia, wydaje się Don Kichotem. Pochwała tej książki nie obiecuje doraźnych korzyści czytelnikowi; jest sprzeczna z ideą "marketingu". Dzisiaj pośród "destrukcji normatywności" skierowanie refleksji ku sprawom niemal nieuchwytnym, sprawom, które rozgrywają się między "ja" i "ty", między nauczycielem i lokalną społecznością, między wychowawcą i wychowankiem, może wydawać się oderwana od życia. A jednak w dłuższej perspektywie życia narodu właśnie sprawy etosu zawodowego i moralnego profilu, sprawiedliwości społecznej i zaangażowania po stronie dobra wspólnego decydują o naszym losie. Moralna refleksja nad stosunkami w edukacji wypełniająca książkę zawiera zalążki odrodzenia. To kolejna praca zbiorowa Zespołu Edukacji i Kultury Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Do roku 1992 Zespołem kierował jego twórca Profesor Bogdan Suchodolski. Zorganizowano w tym czasie 14 konferencji i ukazało się 11 tomów prac zbiorowych obejmujących ich materiały pod redakcją Profesora. Od czasu, gdy kierownictwo Zespołu przejęła Profesor Irena Wojnar (1992) odbyło się dotąd 7 konferencji i ukazały się następujące publikacje zbiorowe: Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, Kultura inspiracja kształcenia ogólnego, Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym.