Warszawa 2005, wyd. WDN, ss. 166

Założenia długookresowej strategii

w świetle studiów Komitetu Prognoz
Polskiej Akademii Nauk

ksia751A_1.jpg
Książka przedstawia nową wersję strategii długookresowej dla Polski na najbliższe 20 lecie, a więc do roku 2025. Jest to propozycja środowiska naukowego reprezentowanego w Komitecie Prognoz Polska 2000 Plus Polskiej Akademii Nauk. Strategia ta uwzględnia zmiany w sytuacji światowej i w naszym kraju w latach 2001-2005.

Z drugiej strony przedstawia szeroki zestaw wypowiedzi w dyskusji na ten temat. Określa więc dobrze główne obszary ostrych sporów na temat przyszłości naszego kraju Tym bardziej potrzebne jest w tej sytuacji uzgodnienie stanowisk w układzie państwo, biznes i nauka, bez czego nie można liczyć na sukces. Zdaniem autorów narodowym celem i nadrzędnym zadaniem współczesnego pokolenia Polaków powinno być wprowadzenie naszego kraju w erę nowej przyszłej cywilizacji informacyjnej i wyprowadzenie Polski z opóźnienia cywilizacyjnego i ekonomicznego. Trzy są - zdaniem autorów – warunki o strategicznym znaczeniu dla przyszłości w osiągnięciu sukcesu, to przełom cywilizacyjny, zbudowanie gospodarki opartej na wiedzy i zdynamizowanie rozwoju gospodarki. Określa się więc główne priorytety służące temu i ich rozkład w czasie. Celem pracy jest przygotowanie naszego kraju , całego społeczeństwa do wyzwań przyszłości w perspektywie najbliższego 20-lecia, Jest więc ciekawą propozycją dla osób interesujących się przyszłością świata, naszego kraju i każdego z nas