Irena Wojnar

Warszawa 2006, wyd. WDN, ss. 270
ISBN 83-923980-2-5

ksia83A.jpgProblematyka edukacji i kultury jest żywo obecna w pracach Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus", dzięki trwałości inspiracji Profesora Bogdana Suchodolskiego, jednego z najbardziej zasłużonych współtwórców Komitetu. Organizowane przez Profesora interdyscyplinarne konferencje owocowały godnymi uwagi publikacjami, w których problemy edukacji splatały się zawsze z problemami kultury i z analizą kondycji człowieka jako sprawcy i „efektu" tych procesów realizowanych w szerokiej perspektywie społecznej. Po śmierci Profesora Suchodolskiego w roku 1992 prace Zespołu i organizowanie konferencji zostało podjęte przez prof. Irenę Wojnar. Priorytety intelektualne zostały podtrzymane, trwałą wartość zachowuje idea człowieka uwikłanego w nowe sprzeczności i nowe zobowiązania, kształtującego świat wartości kultury jako podstawowej instancji edukacyjnej. Rozszerza się wszakże horyzont myślenia: od spraw polskiej transformacji ku zagadnieniom więzi z Europą i ze światem. W tych warunkach szczególnej wagi nabiera problematyka etyczna i jej priorytet - kultura pokoju. Edukacyjna kultura przyszłości jest pokrewna filozofii wartości, czerpie ze źródeł humanizmu Renesansu i greckiej Paideii, bliska pedagogiki otwartej chrześcijańskiego personalizmu, skierowana ku przyszłości.