Jerzy Kleer, Andrzej Karpiński, Stanisław Owsiak

Warszawa 2005, wyd. WDN, ss. 202

ksia_77A.jpgPraca dotyczy jednego z najbardziej kluczowych, o zarazem kontrowersyjnych problemów gospodarki, jakim jest rola l zasięg sektora publicznego. W gospodarce rynkowej kształtuje się on różnie w poszczególnych krajach. W Polsce - jak dotąd - nie mamy skrystalizowanego, dominującego poglądu na temat jego miejsca i dalszego rozwoju. Stąd praca próbuje odpowiedzieć na podstawowe pytanio związane z sektorem publicznym na tle jego doświadczeń i dylematów rozwoju w Unii Europejskiej. Rozwiewa zarazem szereg mitów na ten temat krążących zwłaszcza w środkach masowego przekazu. Sektor publiczny rozpatrywany jest z różnych punktów widzenia. Wszystkie je jednak łączy wspólna myśl, że jest dla społeczeństwa i funkcjonowania nowoczesnego państwa absolutnie konieczny. Praca w istocie dotyczy nie tylko sporu o ten sektor, co sporu na temat modelu, do którego powinniśmy dążyć. Praca może być bardzo użyteczna a zarazem atrakcyjna dla polityków, pracowników tego sektora, działaczy samorządowych, dziennikarzy, studentów oraz tych wszystkich, których interesują problemy rozwoju gospodarczego Polski.