Jerzy Kleer

Warszawa 2006, wyd. WDN, ss. 304
ISBN 83-923980-3-3

ksia88A_1.jpgGlobalizująca się gospodarka światowa wywołuje, zarówno zjawiska pozytywne, jak i negatywne. Korzyści z globalizacji są osiągane przez poszczególne państwa w nierównomiernym stopniu. Powoduje to wzrost napięć między podmiotami działającymi na rynku światowym. Podstawowe sprzeczności ujawniają się na styku pomiędzy rynkiem globalnym, wymuszającym w miarę jednolite reguły gry, a suwerennymi państwami. Reguły gry tych ostatnich, określone są nie tylko przez warunki ekonomiczne, ale w znaczącym stopniu przez czynniki polityczne i kulturowe. Zderzenie na rynku globalnym podmiotów wyrastających z tak różnorodnego zbioru, wymusza pojawienie się instytucji i mechanizmów łagodzących owe sprzeczności. Są nimi globalne usługi (dobra) publiczne, nowy ich rodzaj, będący produktem współczesnego etapu rozwoju gospodarki światowej. |Podstawową cechą owych dóbr /usług/ jest to, że wprowadzenie ich do światowego obiegu osiągane jest nie po przez mechanizm rynkowy, ale metodą negocjacyjną. Czy i na ile jest to możliwe, oto przedmiot rozważań /analizy/ prezentowanej książki.