Lesaław Michnowski

Warszawa 2006, wyd. WDN, ss. 254

ksia87A.jpgKsiążka Lesława Michnowskiego przedstawia wyniki jego wieloletnich studiów nad prognozami rozwoju świata. Zawiera próbę odpowiedzi na podstawowe pytanie: jak uniknąć zagrożeń i zjawisk kryzysowych w rozwoju świata przyszłości jakie rysują się w świetle tych prognoz. Zagrożenia te wynikają z niedostosowania światowej społeczności do życia w warunkach przyspieszonych zmian i związanego z tym ryzyka. Autor przedstawia dwie podstawowe drogi przeciwdziałania narastającemu kryzysowi. Oryginalną cechą pracy wyznaczającą jej specyfikę w literaturze na ten temat jest spojrzenie na przyszłość świata z punktu widzenia cybernetyki, a więc jednej z najnowszych dyscyplin nauki światowej. Autor prezentuje własną koncepcję rozwiązywania problemów, którą widzi w ekohumanistycznej wizji rozwoju ludzkości i kreśli główne kierunki strategii jej realizacji. Książka może zainteresować wszystkich tych, których interesuje przyszłość świata, ale przede wszystkim młodzież i działaczy społecznych i politycznych.