Zdzisław Sadowski

Warszawa 2006, wyd. WDN, ss. 140
ISBN 83-923980-5-X

ksia84A.jpgKsiążka Zdzisława Sadowskiego jest wydarzeniem na naszym rynku literatury ekonomicznej. Nie tylko dlatego, że przedstawia problemy o kluczowym znaczeniu dla przyszłosci Polski jak konieczność przejścia do trwałego rozwoju, model państwa, stosunek do Unii Europejskiej i gospodarki opartej na wiedzy, rozważania na temat ekonomii neoliberalnej. Ale przede wszystkim dlatego, że robi to w sposób nowy odbiegający od stereotypów prezentowanych często na łamach środków masowego przekazu. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, które już od kilkunastu lat nurtuje naszą opinię publiczną. Czy nie ma innej alternatywy dla obecnego modelu rozwoju wynikajacego z dogmatów głównego nurtu ekonomii, który w naszych warunkach przynosi obok postępu również szereg ujemnych następstw społecznych i ekonomicznych i nie zawsze pasuje do problematyki kraju, opóźnionego w rozwoju, jakim jest Polska. Książka włącza się w nurt światowych dyskusji na ten temat i zajmuje jasne stanowisko. Autor odpowiada na podstawowe pytania w sposób nowy odbiegając od obiegowych opinii. Otwiera tym samym nowe horyzonty i stwarza nowe nadzieje. Książka zainteresować więc może wszystkich myślących o przyszlości Polski, a w szczególności działaczy politycznych i gospodarczych różnych szczebli, środowiska naukowe, dziennikarzy i studentów.