Andrzej Karpiński

Warszawa 2006, wyd. WDN, ss. 178
ISBN 83-923980-7-6

ksia85A.jpgKsiążka Andrzeja Karpińskiego jest próbą odpowiedzi na pytanie jaka będzie przyszłość rynku pracy w Polsce. Jest to temat szczególnie dzisiaj aktualny. W obecnej sytuacji w zasadniczy sposób zwiększa tę aktualność ostatnia fala wyjazdów do pracy za granicę. Autor próbuje więc odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: „Czy sytuacja ulegnie poprawie na tym rynku, czy też obecne trudności mają charakter bardziej trwały”?, „Jakie zawody będą najbardziej atrakcyjne i poszukiwane na rynku za 10 i 20 lat?”, „Jakie pojawią się nowe zawody i specjalności?”, „Jakie z procesów zachodzących na naszym rynku pracy są zbieżne z tym, co obserwujemy w krajach wyżej od nas rozwiniętych, jakie zaś odbiegają od doświadczeń tych krajów i wyrażają naszą specyfikę, a nawet stanowią swoiste anomalie wymagające przeciwdziałania?”. Na podstawie takiej diagnozy autor proponuje konkretne kierunki działań i rozwiązań z jednym celem na uwadze – poprawy sytuacji. W konkluzji ocenia, że narastają racjonalne przesłanki dla osiągnięcia w ciągu najbliższych 10 lat odczuwalnego zmniejszenia poziomu bezrobocia pod warunkiem podporządkowania temu długookresowej strategii rozwoju Polski i polityk w stosunku do rynku pracy. Ponieważ mało jest tematów, które w tak dużym stopniu mogą dotyczyć każdego z nas, książka może być interesująca dla szerokiego kręgu Czytelników, ale najbardziej dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. Dać im bowiem może orientację o możliwych kierunkach zmian i pozwolić związać swe kariery zawodowe z przyszłością rynku pracy w Polsce.