ksia93A.jpgoprac. zbiorowe;

Warszawa 2008, ss. 242
ISBN 978-83-61236-04-7Książka ta stanowi zbiór studiów wybitnych specjalistów polskich, nad problemami ludzi w wieku emerytalnym w Polsce. W ramach tych opracowań autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie; co robić aby w Polsce stworzono atrakcyjne warunki nie tylko dla życia, ale także dla ludzkiego dożywania starości zarówno naszych obywateli, w tym również Polaków, którzy wyemigrowali jak i obywateli innych krajów. Książka ta stanowi odpowiedź na potrzeby wynikające z prognoz demograficznych wzrostu tej grupy ludności w Polsce w ciągu najbliższych 25 lat. Populacja ta wzrośnie o około 4 mln ludzi do 2030roku. Obok systemu emerytalnego szczególną uwagę poświęcono trzem problemom: zmniejszającej się sprawności psychofizycznej, narastającemu poczuciu osamotnienia oraz wielochorobowości. Główną wartością tej książki jest to, że nie ogranicza się do diagnozy tych zjawisk lecz przedstawia zarys programu w celu poprawy warunków życia tej generacji. W roku 2030 populacja, korzystająca z emerytur i rent stanowić zapewne będzie około 1/3 całej ludności Polski. Książka może liczyć na szeroki krąg czytelników, bowiem ukazuje warunki, jak można sprostać wyzwaniom przyszłości.