ksia94A.jpg Redakcja naukowa: Jerzy Kleer, Bogdan Galwas, Andrzej Wierzbicki.
Warszawa 2009
ISBN 978-83-61236-08-5
s.s. 376

Książka to formułuje wiele pytań na temat przyszłej roli nauki i jej znaczenia przy uzasadnianiu racjonalnych wyborów. Na większość z nich, jak dotąd, brak jest dostatecznie klarownej odpowiedzi. Przyczyny tylko po części tkwią po stronie nauki. Ośrodki decyzyjne praktycznie wszystkich dotychczasowych rządów milcząco przyjmowały, iż rozwój Polski w większym lub mniejszym stopniu będzie miał charakter imitacyjny. Stąd też wynikały – jak należy sądzić – polityka relatywnego obniżania nakładów na sektor wiedzy i praktycznie całkowite zaniedbanie zadawania pod jego adresem pytań dotyczących przyszłości. Współczesny rozwój bez szerokich prób odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości jest jednak praktycznie niemożliwy. Udzielanie zaś takich odpowiedzi stanie się możliwe jedynie wówczas, gdy nastąpi instytucjonalizacja badań nad przyszłością. A co zatem idzie również środków zapewniających podejmowanie odpowiednich badań, pozwalających na formułowanie warunków niezbędnych do szybkiego, zrównoważonego rozwoju.

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie ………………………………………………
Rola nauki w myśleniu o przyszłości: Racjonalne wybory,
a nie przeznaczenie – Michał Kleiber ……………………

CZĘŚĆ I. – OGÓLNE PROBLEMY ROZWOJU
Przyszłość nauki a filozofia – Alina Motycka
Nauka ekonomii a przyszłość świata – Zdzisław Sadowski
Ambiwalentna rola nauki w myśleniu o przyszłości – Józef Niżnik
Rola nauk społecznych w myśleniu o przyszłości i jej kształtowaniu – Jerzy Wilkin
Przyszłość nie jest już taka, jak kiedyś – Zbigniew Madej
Dla nauki przyszłość jest nieznana – Paweł Kozłowski
Rola nauki w myśleniu o przyszłości. Kilka pytań
– Stanisław M. Szukalski

CZĘŚĆ II. – NAUKA A FUTUROLOGIA
Myślenie o przyszłości a kres nowożytnego ideału nauki
– Janusz Stacewicz
Futurologia a nauka – Andrzej P. Wierzbicki
Percepcja rzeczywistości a dociekanie przyszłości
– Lech W. Zacher
Szczególna rola technologii w przejściu do ery internetu
– Bogdan Galwas
Technologie i materiały XXI wieku – Andrzej Jeleński

CZĘŚĆ III. – Z DOŚWIADCZEŃ HISTORYCZNYCH
Sprawy Polski w 40-letniej działalności Komitetu Prognoz
– Leszek Kuźnicki
Na czterdziestolecie Komitetu – garść wspomnień i refleksji – Antoni Rajkiewicz
Dorobek myśli strategicznej w Polsce – Rządowe Centrum Studiów Strategicznych – Zbigniew Strzelecki

CZĘŚĆ IV. – WNIOSKI DLA POLSKI
Polonia Quo Vadis? Jako wyzwanie dla nauk społecznych XXI wieku – Antoni Kukliński
Scenariusze długookresowego rozwoju gospodarczego
Polski – Władysław Welfe
Nowe tendencje tworzenia wiedzy wobec wyzwań współczesnego świata – Jerzy Kubin
Imperatyw wzrostu innowacyjności
– Stanisława Borkowska
Nauka o kreowaniu struktury społecznej – Julian Auleytner
Przyszłość zniewolona przez przeszłość – Jerzy Kleer
Informacja o autorach
Streszczenie w języku angielskim