ksia95A.jpgredakcja naukowa Jerzy Kleer
Warszawa 2008
s.s, 197
ISBN 97883-61236-20-7

Z prognozy demograficznej GUS wynika, że do 2035 r. ludność Polski zmniejszy się o ponad 2 mln mieszkańców, a udział ludności w wieku poprodukcyjnych wyniesienie 23, 4% całej populacji. Dla porównania w 2007r. udział ten wynosił 13,5%. Tak zasadnicze zmiany wymagają długofalowej polityki społeczno-ekonomicznej, uwzględniającej skutki wynikające z nowej struktury demograficznej.

Zasadnicze pytania, na jakie Autorzy artykułów zamieszczonych w tym tomie próbują odpowiedzieć dotyczą dwóch kwestii: jakiego rodzaju przedsięwzięcia są konieczne, by społeczeństwo polskie mogło w przyszłości normalnie funkcjonować oraz czy do tego typu zmian obecna polityka gospodarcza i społeczna, tworzy dostateczne przesłanki. Innymi słowy, na ile bieżące rozwiązania tworzą spójne podstawy dla przyszłego kształtu struktury demograficznej.