spis treści numeru

 

OD REDAKCJI

Editors Note

 

PROBLEMY I POGLĄDY

Przyszłość inżynierii biomedycznej

Czynniki powodujące, że inżynieria biomedyczna będzie coraz bardziej potrzebna ‑ Ryszard Tadeusiewicz

Technika a postęp w medycynie ‑ Tadeusz Pałko

Rola techniki w medycynie, czyli rozwój inżynierii
biomedycznej ‑ Marcin Binkowski

Przyszłość społeczeństwa informacyjnego

Uczelnie przyszłości. Czy w Polsce? ‑ Julian Auleytner

Chińska Republika Ludowa wobec Społeczeństwa Informacyjnego oraz Gospodarki Opartej na Wiedzy ‑ Michał Penkala

 

MATERIAŁY NADESŁANE. POLEMIKI I DYSKUSJE

Polska na rozstajach. Wokół raportu „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” ‑ Przemysław Śleszyński

Głos w publicznej dyskusji nad zieloną księgą „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” ‑ Wanda Pazdan

Czy Europie Środkowo-Wschodniej grozi czarny scenariusz

kryzysu? – Dorota Janiszewska

Wiedza o przyszłości w przezwyciężaniu globalnego kryzysu
– Lesław Michnowski

List – Irena Wojnar

 

KRONIKA

Wspomnienie o Profesorze Witoldzie Nieciuńskim

Informacja o konferencji „Prawa Starszej Pani, Prawa
Starszego Pana”

 

NAJNOWSZA PUBLIKACJA KOMITETU

Co ekonomiści myślą o przyszłości