Spis treści numeru

OD REDAKCJI

Editors Note

 

PROBLEMY I POGLĄDY

Wyzwania przyszłości: Aspekty metodologiczne

Polska edukacja wobec wyzwań i zadań rozwoju Polski
– Czesław Banach

Prawo każdego człowieka do tożsamości kulturowej
– Mikołaj Ł. Lipowski

Teoretyczne badania nad rozwojem nauki a racjonalne
zarządzanie nauką – Zbigniew Król

Jaka ekonomia jest potrzebna gospodarce światowej
– Anna Chmielak

Kapitał społeczny – nowe wyzwania, nowa metodyka
– Stanisław Walukiewicz

Wpływ trendów cywilizacyjnych na realizację idei trwałego rozwoju – Bazyli Poskrobko

 

MATERIAŁY NADESŁANE. POLEMIKI I DYSKUSJE

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne. Analiza rozwoju w Polsce, możliwości wzrostu konkurencyjności kraju
– Jarosław Błaszczak

Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce – ewolucja regulacji
– Magdalena Zabłocka

Partnerstwo publiczno-prywatne jako odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne – Irena Herbst

 

PROBLEMY I DYSKUSJE

Czym jest, a czym nie jest raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” – Leszek Kuźnicki

O innowacjach i medycynie, by służyły nam na zdrowie,
rozważania
– Zbigniew Nawrat

 

ZE ŚWIATA

 

KRONIKA

 

NAJNOWSZA PUBLIKACJA KOMITETU