Biuletyn - Polska 2000 Plus
2/4/2001

PROBLEMY I POGLĄDY
Studia nad przyszłością na świecie i w Polsce - doświadczenia i wnioski - Andrzej Karpiński
Kłopoty z prognozami - Stanisław M. Zawadzki
Polska w obliczu wyzwań globalnych - dwanaście tez - Antoni Kukliński
Wiek XXI - stulecie ekologii - Stefan Kozłowski
Doświadczenia Hiszpanii z okresu akcesji do Unii Europejskiej a wnioski dla Polski - Urszula Płowiec

MATERIAŁY KOMITETU
Projekcje poziomu produkcji i zatrudnienia w głównych gałęziach gospodarki w Polsce w latach 1998-2020

POLEMIKI I DYSKUSJE
Stanowisko Komitetu do artykułu pt. "Pod urokiem fałszywych proroków" opublikowanego w Rzeczpospolitej - Leszek Kuźnicki
W odpowiedzi profesorowi Tadeuszowi Kowalikowi - Leszek Zienkowski

KRONIKA
Konferencja u Prezydenta RP na temat "Strategii rozwoju Polski u progu XXI wieku"
Pro memoria - wspomnienie o Profesorze Jerzym Kołodziejskim - Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki

STUDIA NAD PRZYSZŁOŚCIĄ NA ŚWIECIE
Kolejny Biuletyn WFSF - Anna Zawadzka

OMÓWIENIA I RECENZJE KSIĄŻEK

Naukowe wizje przyszłości w świetle pracy Michio Kaku "Wizje czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku"? - Bogdan Góralczyk
Początek epoki solarnej - Stanisław Markowski
Internet a nowa ekonomia - Jacek Ziemiecki
Etos edukacji na starcie w XXI wiek - Jerzy Kubin
"Strategia rozwoju Polski do roku 2020 - tom I - Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych"

NAJNOWSZE PUBLIKACJE KOMITETU


"Strategia rozwoju Polski do roku 2020 - tom H - Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001-2020"
Synteza w języku angielskim: "Strategy for Poland's development up to the year 2020"
"Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku - Konferencja u Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w dniach 18-19 kwietnia 2001 roku"
Streszczenie treści numeru w języku angielskim