BIULETYN - Polska 2000 Plus
2/10/2004

biul18A.jpgOD REDAKCJI
PROBLEMY I POGLĄDY

Globalizacja - próba konfrontacji poglądów z rzeczywistościa - Stanisław Albinowski
Co wnosi model chiński - diagnoza o perspektywy - Józef Wierzbołowski
Prognozy rozwoju gospodarki Chin do roku 2025 - Jacek Ziemiecki
Perspektywy aktywizacji eksp[ortu - szansą zmniejszenia bezrobocia - Witold Bień
Przemiany strukturalne w gospodarce Unii Europejskiej i Polski