PRZYSZŁOŚĆ - Świat, Europa, Polska
1/11/2005

biul20A_1.jpgOD REDAKCJI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMY I POGLĄDY

Zarys strategiczny przyszłego rozwoju Polski - Leszek Kuźnicki.
Potrzeba myślenia strategicznego - wyzwanie obecnej epoki - Antoni Kukliński
Perspektywiczne problemy rynku pracy: Polska i UE - Stanisława Borkowska
Przyszłość polityki wschodniej Unii Europejskiej i Polski - Urszula Płowiec
Kryzys gospodarki morskiej i perspektywy jego przezwyciężenia - Andrzej Tubielewicz Polityka Unii wobec przemysłu stoczniowego - Andrzej Stepniak
Perspektywy rozwoju eksploatacji dna morskiego w świetle prognoz - Jerzy Domżalski, Ryszard Kotliński, Andrzej Mazurek, Krzysztof Szamałek
Strategia rozwoju regionów nadmorskich - na przykładzie Pomorza Zachodniego - Aleksandra Grzesiuk, Aneta Zelek
Struktura gospodarki Polski w roku 2025 w świetle projekcji długookresowej - Andrzej Karpiński
Doświadczenie Estonii w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy - Anna Dewalska-Opitek
Przyszłość pieniądza i banków - Jacek Ziemiecki
 
MATERIAŁY KOMITETU
Memoriał w sprawie konieczności przeciwdziałania degradacji gospodarki morskiej w Polsce
Pozycja gospodarki morskiej w gospodarce Polski w świetle liczb
 
 
 
STUDIA NAD PRZYSZŁOŚCIĄ NA ŚWIECIE
Najnowszy numer Biuletynu WFSF - opracował Adam Wiciński
 
 
 
 
 
 

KRONIKA
Rok 2004 w pracach Komitetu Prognoz - opracował A.K.
Komitet o potrzebie programu „Pomóżmy Kobietom Polskim" - Małgorzata Ołdak
Spotkanie przedstawicieli Komitetu Prognoz ze środowiskiem naukowym Gdańska - Andrzej Stepniak, Stanisław Umiński
Dwa spotkania Klubu Rzymskiego - Anna G. Niemiec
 
 
 
 
OMÓWIENIA I RECENZJE KSIĄŻEK
Ważne sprawy („Transformacja i rozwój Zdzisława Sadowskiego”) – Paweł Kozłowski
 
 
NAJNOWSZE PUBLIKACJE KOMITETU
 
 
Omówienie w języku angielskim