PRZYSZŁOŚĆ - Świat, Europa, Polska
Nr 1/13/2006


biul21A.jpg OD REDAKCJI
PROBLEMY I POGLĄDY
  • - Granice wzrostu - nowa ocena sytuacji - Zdzisław Sadowski,
  • - „Limits to Growth - a New Assessment”
  • - Cztery wizje przyszłości świata - Antoni Kukliński,
  • - Granice wzrostu po 30 latach - Władysław Świtalski
  • Punkty zwrotne w rozwoju współczesnej gospodarki światowej – Aleksander Łukaszewicz
  • O potrzebie polityki państwa w stosunku do migracji zagranicznych w Polsce – Antoni Rajkiewicz
  • Zagraniczne migracje zarobkowe a rozwój kraju – Zdzisław M. Fiejka
  • Szanse Polski w rozwoju transferu nowoczesnych usług – Stanisław Szukalski
  • Polsko – Rosyjskie stosunki gospodarcze w perspektywie przyszłości– Zbigniew Madej
  • Czy koniec ery ropy naftowej – Jacek Ziemiecki

MATERIAŁY KOMITETU
Stasnowisko Komitetu w sprawie potrzeby rozwoju przemysłu nanotechnologii w Polsce

 

POLEMIKI I DYSKUSJE
O potrzebie utworzenia centrum trwałego rozwoju w Polsce – Lesław Michnowski
Jeszcze o globalizacji – Stanisław Długosz

 

STUDIA NAD PRZYSZŁOŚCIĄ NA ŚWIECIE
Najnowszy numer Biuletynu WFSF – opracował Adam Wiciński

 

KRONIKA
Rok 2005 w działalności Komitetu Prognoz przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk opracował A.K.
In memoriam – Jan Danecki (1928 – 2006)

 

OMÓWIENIA I RECENZJE KSIĄŻEK
„Gospodarka niewinnego oszustwa” J.K. Galbraitha – Jacek Białek
Rozważania o przyszłości świata w pracy Marka Chlebusia – Stanisław Markowski