biul22A.jpg
PRZYSZŁOŚĆ - Świat, Europa, Polska Nr 2/14/2006


  • Konflikty społeczne a problemy przyszłości
  • Przyszłość państwa
  • Technologie przyszlości
  • O rozwoju Chin raz jeszcze
  • Drogi aktywizacji Polski Wschodniej


PROBLEMY I POGLĄDY
Konflikty społeczne a problemy przyszłości” – Janusz Reykowski


PRZYSZŁOŚĆ PAŃSTWA

Podniesienie sprawności państwa polskiego – założenia kierunki na przyszłość - Witold Kieżun
Jak zmieniać państwo – Zdzisław Sadowski
Państwo”miękkie” czy „twarde” – Wojciech Błasiak

TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI

Technologie przyszłości a szanse dla Polski – Andrzej Jeleński
Rozwój nowych technologii z perspektywy Japonii – Andrzej Wierzbicki
Przyszłość infrastruktury informacyjnej – Józef Lubacz
O rozwoju Chin raz jeszcze – Józef Wierzbołowski
Drogi aktywizacji Polski Wschodniej – Zbigniew Strzelecki
Przyszłość górników – Anna Dewalska-Opitek

POLEMIKI I DYSKUSJE

Import bezrobocia – mit czy realny problem polskiej gospodarki – Mieczysław Kabaj
Mój głos w sprawie emigracji – Witold Kieżun

STUDIA NAD PRZYSZŁOŚCIĄ NA ŚWIECIE
Najnowszy numer Biuletynu WFSF – opracował Adam Wiciński
Najczęściej popełniane błędy w planowaniu scenariuszowym – Jacek Białek
Scenariusze rozwoju Irlandii do 2030 roku – Jacek Rosa

KRONIKA
Spotkanie przedstawicieli Komitetu ze środowiskiem naukowym Lublina – opracował A.K.

OMÓWIENIA I RECENZJE KSIĄŻEK
Światu chyba nie grozi zagłada. – Jerzy Kleer
Współczesne myślenie o przyszłości świata – Jerzy Kubin
Jaki model społeczny po rozszerzeniu Unii? – Jacek Ziemiecki

NAJNOWSZE PUBLIKACJE KOMITETU
Jak wykorzystać geopolityczne położenie Polski – praca zbiorowa
Edukacyjna kultura przyszlości– Irena Wojnar