biul24A.jpg

OD REDAKCJI

PROBLEMY I POGLĄDY
Przyszłość Europy
Scenariusze rozwoju Europy do roku 2030 – Moritz Lennert
Zmiany struktury etnicznej ludności Europy – szanse i zagrożenia – Witold Kieżun

Spór o przyszłość nauki
Poznawcze i cywilizacyjne problemy współczesnej nauki – Leszek Kuźnicki
Problemy epistemologiczne nowej epoki – Andrzej P. Wierzbicki

Problemy rozwoju szkolnictwa wyższego
Problemy rozwojowe współczesnego szkolnictwa wyższego
– Bogdan Galwas

Demografia a przyszłość
Prognozy ludności świata do roku 2050 – Jacek Ziemiecki
Przyszłość demograficzna Polski i Niemiec – Antoni Rajkiewicz
Sytuacja demograficzna miast polskich w perspektywie 2030 roku - Zbigniew Strzelecki
 
Nowe technologie przyszłości
Biotechnologia w Polsce – perspektywy i bariery – Arkadiusz Kozubek
 

POLEMIKI I DYSKUSJE

O związkach bezrobocia z importem raz jeszcze – Stanisław Długosz
 
STUDIA NAD PRZYSZŁOŚCIĄ NA ŚWIECIE
Rola organizacji typu „Think Tanks” we współczesnej Europie – opracował J.Z.
 
KRONIKA
Rok 2006 w działalności Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” – opracował A.K.
 
Konferencja „Alternatywy globalizacji” w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu – Kazimierz Ślęczka
 
OMÓWIENIA I RECENZJE KSIĄŻEK
O pracy „Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie” Jana Aarta Scholte – Barbara Liberska
O pracy „Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne” Jerzego Kleera – Zbigniew Ładyka
 
NAJNOWSZE PUBLIKACJE KOMITETU