OD REDAKCJI

PROBLEMY I POGLĄDY
Czy przewidywanie przyszłości może być niebezpieczne?
- Andrzej Karpiński,
- Jerzy Kleer,
- Andrzej P. Wierzbicki

Doświadczenia globalizacji w Ameryce Łacińskiej – Barbara Liberska

Refleksje na temat przyszłości Europy do 2050 roku – Edward Kirejczyk

Scenariusze rozwoju ekologicznego Polski do roku 2017 – Konrad Prandecki

Perspektywy wykorzystania robotów – Cezary Zieliński

Wykorzystanie Internetu w Polsce i Unii Europejskiej – Anna Dewalska Opitek

Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa – Antoni Rajkiewicz

MATERIAŁY KOMITETU

Nowe tendencje w przemysłach wysokiej techniki – opracował Andrzej Karpiński , Stanisław Paradysz

STUDIA NAD PRZYSZŁOŚCIĄ NA ŚWIECIE
Aktualne problemy studiów nad przyszłością w świetle Biuletynu WFSF – opracował Adam Wiciński

Alan Greenspan o 2030 roku w gospodarce USA – opracował Jacek Ziemiecki

KRONIKA

XII kadencja Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” – Leszek Kuźnicki

Nowa kadencja Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” – opracował Bogdan Penconek

In memoriam Stefan Kozłowski – Bazyli Poskrobko

LISTY DO REDAKCJI

Aktualne zapotrzebowanie na pracę we Francji do 2015 roku

OMÓWIENIA I RECENZJE KSIĄŻEK

„Alternatywy globalizacji” - najnowsza książka Stiglitza– opracował Jacek Białek
Włodzimierz Bojarski o książce L. Michnowskiego „Społeczeństwo przyszłości a trwały rozwój”
Homo sapiens czy homo insipiens? O książce Lesława Lichnowskiego – Dionizy Tanalski
NAJNOWSZE PUBLIKACJE KOMITETU