ksia96A.jpg

SPIS TREŚCI
OD REDAKCJI
PROBLEMY I POGLĄDY
Wyzwania ekologiczne
Globalne wyzwania ekologiczne w Polsce – Tomasz Żylicz
Procesowe postrzeganie globalnych zagrożeń ekologicznych – Bazyli Poskrobko
Globalne ocieplenie jakom problem współczesnej cywilizacji – Konrad Prandecki
 
Przyszłość państwa opiekuńczego
Jak zmienia się państwo opiekuńcze w Europie Zachodniej
– Grażyna Bukowska
Jak przyszłość państwa opiekuńczego? – o przeobrażeniach welfare state - Mirosław Grewiński
Między upadkiem a odrodzeniem państwa opiekuńczego – Jerzy Kleer
 
MATERIAŁY KOMITETU
Przyszłość demokracji w warunkach globalizacji – Józef Niżnik
 
POLEMIKI I DYSKUSJE
Finansowanie nauki w krajach rozwiniętych na progu gospodarki opartej na wiedzy a sytuacja nauki w Polsce – Andrzej Wierzbicki
 
KRONIKA
Czterdziestolecie Komitetu Prognoz „Polska 2000 plus”, przy Prezydium PAN
Konferencja – Narodowy Program Foresight Polska 2020 – założenia do scenariuszy
 
OMÓWIENIA I RECENZJE KSIĄŻEK
Raport „Globalne Trendy 2025: Zmieniony Świat”