spis treści numeru

 

OD REDAKCJI

Editors Note

 

PROBLEMY I POGLĄDY

Współczesny kryzys światowej gospodarki a długofalowe

implikacje dla rozwoju Polski

Współczesny kryzys gospodarki światowej i jego implikacje dla długofalowego rozwoju Polski (tezy) ‑ Grzegorz Kołodko

Współczesny kryzys światowej gospodarki a długofalowe
implikacje dla rozwoju świata i Polski – Zdzisław Sadowski

Globalny kryzys a długookresowy rozwój zintegrowany
w Polsce – Michał.G. Woźniak

Współczesny kryzys gospodarki światowej a długofalowe implikacje rozwoju Polski ‑ Andrzej Lubbe

Dyskusja i wypowiedzi końcowe

Lesław Michnowski, Władysław Welfe, Zbigniew Madej,
Włodzimierz Bojarski, Elżbieta Mączyńska, Irena Wojnar,
Marek Misiak, Andrzej P. Wierzbicki, Joanna Kotowicz-Jawor, Lech Kościuk, Andrzej Lubbe, Michał G. Woźniak,
Zdzisław Sadowski, Grzegorz Kołodko, Michał Kleiber

 

Edukacyjne i kulturowe wyznaczniki rozwoju
i kreatywności

Edukacyjne i kulturowe wyznaczniki rozwoju i kreatywności:
Ogólne aspekty interdyscyplinarne – Andrzej P. Wierzbicki

Edukacja i kreatywność w erze internetu – Bogdan Galwas

Kreacja jako podstawowy czynnik rozwoju kultury i jej kulturowe uwarunkowania – Janusz Gajda

Dyskusja i wypowiedzi końcowe

Irena Wojnar, Antoni Kukliński, Lech Zacher,
Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Grzegorczyk, Leszek Kuźnicki,
Andrzej Wierzbicki, Janusz Gajda, Jerzy Kleer

 

MATERIAŁY KOMITETU

Kryzys i jego konsekwencje – Paweł Kozłowski

 

POLEMIKI I DYSKUSJE

Świat osiadły – Dorota Janiszewska

 

KRONIKA

Działalność Komitetu w 2008 roku

 

NAJNOWSZA PUBLIKACJA KOMITETU

Rola nauki w myśleniu o przyszłości