Plan pracy Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN na 2017 rok

 

I półrocze 2016 roku

Odpowiedzialny

  Termin i miejsce
 

Dokąd zmierza Europa

Globalizacja, Integracja Europejska a państwo suwerenno-narodowe

 

Prof. dr Jerzy Wilkin

 

 

Konferencja

1 dzień - 6 sesji

12 kwiecień 2017

Pałac Staszica

  Czy Świat należy urządzić inaczej Prof. dr Bogdan Galwas

Posiedzenie plenarne

1 dzień - 2 sesje

maj

Pałac Staszica

 

Dokąd zmierza Europa

Zróznicowanie dochodowe i społeczne Europyy

Prof. dr Elzbieta Kryńska

Prof. dr Janusz Witkowski

Konferencja

2 dni – 6 sesji

21/22 czerwiec

Jabłonna k/Warszawy

  II półrocze   2016 roku      
 

Dokąd zmierza Europa

Modele społeczno polityczne państwa

Prof. dr Elżbieta Maczyńska

Konferencja

1 dzień - 6 sesje

październik

Pałac Staszica

 

 

Czy Świat należy urządzić inaczej

Prof. dr Bogdan Galwas

Posiedzenie plenarne

1 dzień - 2 sesje

listopad,

Pałac Staszica
 

Podkategorie