Prof. dr Michał KLEIBER
Przewodniczący Komitetu
Prof. dr Leszek KUŹNICKI
Honorowy Przewodniczacy Komitetu
Prof. dr Jerzy KLEER
Z-ca Przewodniczącego Komitetu
Prof. dr Bogdan GALWAS
Czlonek Prezydium
Prof. dr Elzbieta MĄCZYŃSKA
Członek Prezydium
Prof. dr Józef NIŻNIK
Członek Prezydium
Prof. dr Zdzisław SADOWSKI
Członek Prezydium
Dr Kazimierz SIKORSKI
Czlonek Prezydium
Prof. dr Janusz WITKOWSKI
Członek Prezydium

 

Dr Konrad PRANDECKI
Sekretarz Naukowy Komitetu, Redaktor Naczelny wydawnictw Komitetu
Dr Katarzyna NAWROT
Zastepca Redaktora wydawnictw Komitetu

 

 Na posiedzenia Prezydium Komitetu sa zapraszani Przewodniczący Zespołów Problemowych oraz Redaktor Naczelny wydawnictw Komitetu. Wykaz zespołów problemowych z poprzedniej kadencji Komitetu znajduje się w części dotyczącej struktury Komitetu