Prof. dr hab. Michał KLEIBER
Przewodniczący Komitetu
   
Dr hab. prof. UEP Katarzyna A. NAWROT
Z-ca Przewodniczącego Komitetu
Dr Konrad PRANDECKI
Z-ca Przewodniczącego Komitetu
 Dr hab. prof. UŁ Małgorzata BURCHARD-DZIUBIŃSKA
 Członek Prezydium
Prof. dr hab. Bogdan GALWAS
Członek Prezydium
dr hab. prof UW Paweł KOZŁOWSKI Członek Prezydium
Prof. dr Elżbieta MĄCZYŃSKA
Członek Prezydium
Prof. dr Józef NIŻNIK
Członek Prezydium
   

 

dr hab. prof ChAT Agnieszka PIEJKA
Sekretarz Naukowy Komitetu
 
 

 

 Na posiedzenia Prezydium Komitetu sa zapraszani Przewodniczący Zespołów Problemowych oraz Redaktor Naczelny wydawnictw Komitetu. Wykaz zespołów problemowych znajduje się w części dotyczącej struktury Komitetu.