Prof. dr hab.

Julian Auleytner

polityka społeczna

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych

Prof. dr hab.

Ewa Bińczyk

filozofia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny

Dr hab. prof. UW

Michał Bilewicz

psychologia

Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Prof.

Małgorzata Burchard-Dziubińska

ekonomia zasobów naturalnych i ochrony środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii

Prof. dr hab.

Tadeusz Burczyński

czł. rzecz. PAN

mechanika materiałów i konstrukcji, sztuczna inteligencja, biomechanika

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Prof. dr hab.

Wojciech Cellary

informatyka

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prof. dr hab

Zbigniew Czachór

prawo

Uniwersytet in Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. 

Bogdan Galwas

elektronika

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Prof. dr hab. 

Bogdan Góralczyk

politologia, sinologia

Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie

Dr

Wojciech Kazanecki

geopolityka

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. 

Michał Kleiber
czł. rzecz. PAN

Przewodniczący Komitetu

mechanika

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Dr hab. Prof.

Andrzej Kondratowicz

ekonomia

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytet Humanistyczny

Prof. dr hab. 

Juliusz Kotyński 

ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

Prof. dr hab.

Stanisław Koziej

nauki o bezpieczeństwie

Fundacja Pułaskiego/Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Prof.

Paweł Kozłowski

socjologia ekonomii

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. 

Jacek Kuźnicki

czł. rzecz. PAN

biologia

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Dr hab.

Adriana Łukaszewicz

stosunki międzynarodowe

Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Ekonomii

Prof. dr hab. 

Elżbieta Mączyńska

ekonomia

Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Dr hab.

Urszula Motowidlak

ekonomia środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Dr hab. Prof.

Katarzyna Nawrot

międzynarodowe stosunki gospodarcze

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Prof. dr hab.

Józef Niżnik

filozofia nauki, teoria poznania 

Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa

Dr

Bartłomiej Nowak

stosunki międzynarodowe

Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Center for Technology & Global Affairs, University of Oxford

Prof. dr hab.

Artur Pawłowski

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Politechnika Lubelska

Prof. dr hab.

Lucjan Pawłowski

czł. koresp. PAN

inżynieria i ochrona środowiska

Politechnika Lubelska

Dr hab. Prof.

Agnieszka Piejka

pedagogika ogólna

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Pedagogiczny

Dr

Konrad Prandecki

ekonomia

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Prof. dr hab. 

Jacek Raciborski

socjologia 

Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii

Dr

Kazimierz Sikorski

nauki o bezpieczeństwie

Emeryt, Akademia Obrony Narodowej

Dr hab. Prof.

Katarzyna Sobiech-Grabka

finanse, makroekonomia

Szkoła Główna Handlowa Warszawa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Prof. dr hab.

Marcin Solarz

geografia polityczna

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Prof. dr hab.

Andrzej Sopoćko

bankowość, organizacja i zarządzanie

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Dr

Ewa Stawasz-Grabowska

finanse międzynarodowe

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Prof. dr hab.

Ewa Symonides

biologia

Uniwersytet Warszawski profesor emeryt

Prof. dr hab.

Andrzej Szahaj

filozofia, socjologia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab.Prof.

Piotr Szukalski

demografia

Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Dr hab. Prof.

Stanisław M. Szukalski 

ekonomia 

Politechnika Warszawska

Prof. dr hab.

Maria Szyszkowska

filozofia

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab.

Ryszard Tadeusiewicz

czł. rzecz. PAN

automatyka, informatyka

Akademia Górniczo-Hutnicza

Prof. dr hab.

Andrzej P. Wierzbicki

honorowy członek Komitetu

informatyka, automatyka i robotyka

emerytowany profesor Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

Dr

Bohdan Wyżnikiewicz

statystyka

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa

Prof. dr hab.

Tomasz Zdrojewski

medycyna

Gdański Uniwersytet Medyczny