W Komitecie prowadzone są prace w następujących zespołach problemowych:

 

Przewodniczący zespołu

Zespół I

Kultury i Edukacji

dr hab. prof. ChAT Agnieszka Piejka

Zespół II

Zespół Bezpieczeństwa i Rozwoju Człowieka

Dr Kazimierz Sikorski

Gen. bryg. w st. spocz.