2020 PWEJ Cover res2

Polska w Europie jutra
Polityka europejska Polski w kontekście zmian międzynarodowych XXI wieku

 red. Józef Niżnik z udziałem Jana Barcza i Jana Truszczyńskiego

 wyd. Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" oraz Team Europe
przy współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie

 Warszawa 2021, s.s. 308

 ISBN  978-83-66847-13-2

 Książkę można pobrać tutaj

 

 

Początek trzeciej dekady XXI wieku zapowiada znaczne poszerzenie niepewności co do kierunków w jakich zmierza świat, Europa i Polska. Pewne wydają się jedynie zagrożenia widoczne już w różnych obszarach takich jak: ład międzynarodowy, zmiany klimatu, wartości stanowiące podstawę demokracji liberalnej czy dominujący wzorzec gospodarki. Ciągle też nie wiadomo jak dalece uda się opanować trwającą pandemię, ani też jakie będą jej konsekwencje.

Zagrożenia te mają charakter globalny ale w różnym stopniu wpływają na sytuację polityczną i społeczną w państwach Unii Europejskiej oraz w poszczególnych regionach świata. Na scenie globalnej obok prób konsolidacji regionalnych porozumień gospodarczych i politycznych obserwujemy też wzrost ambicji imperialnych niektórych państw. Ambicje te mogą wkrótce przyjąć postać bardziej konfrontacyjną w wymiarze gospodarczym lub nawet militarnym.

Europa nie ma lepszej perspektywy niż daleko idąca integracja. Dlatego jej pogłębianie jest imperatywem – mimo krótkowzrocznej polityki niektórych europejskich liderów, a nawet wbrew nim. Realizacja tego celu wymaga gruntownego przebudowania świadomości Europejczyków.

Celem konferencji jest wskazanie takiego kierunku rozwoju integracji europejskiej i takiej polityki europejskiej Polski, które zdaniem występujących na niej autorów są najkorzystniejsze dla naszego kraju oraz Unii Europejskiej. 

 

Spis treści

 

Przedmowa

 

Rozdział I Unia Europejska i świat po pandemii

Unia Europejska i świat po pandemii – Joanna Fomina

UE i świat po pandemii - wymiar polityczny – Roman Kuźniar              

Unia Europejska i świat po pandemii – wymiar ekonomiczny (9 hipotez i 4 wnioski dla Polski) – Witold M. Orłowski                                                         

Po pandemii - wymiar społeczny. Kilka refleksji – Andrzej Rychard

Rola i miejsce UE w tworzeniu ładu międzynarodowego – Bogdan Góralczyk

Unia Europejska wobec nierówności ekonomicznych  – Elżbieta Mączyńska

 

Rozdział II Co się dzieje z demokracją i kapitalizmem w Europie i na  świecie?

Demokracja i kapitalizm w Europie i na świecie – Juliusz Kotyński

Czy kapitalizm wygasa? – Andrzej Sopoćko

Wyzwania demokracji 21 wieku: ile kontynuacji, ile innowacji? – Radosław Markowski

Fundamenty systemu liberalnej demokracji a „pogłębianie” integracji Unii Europejskiej – Jerzy Osiatyński

Jak jest możliwa demokratyczna Unia Europejska? – Agnieszka K. Cianciara

 

Rozdział III Unia Europejska w awangardzie adaptacji do zmian klimatu

Unia Europejska w awangardzie adaptacji do zmian klimatu – Ewa Bińczyk              

Kierunki polityki klimatycznej UE – Małgorzata Burchard –Dziubińska

Unijny mechanizm sprawiedliwego przekształcenia gospodarek państw członkowskich. Perspektywa socjologiczno-politologiczna – Małgorzata Molęda-Zdziech

Skutki zaniechań w realizacji polityki klimatycznej – Konrad Prandecki                                

 

Rozdział IV Imperatyw pogłębiania integracji europejskiej

Europa przyszłości: Europa nadziei i Europa konieczności – Jerzy Wilkin                   

Główne kierunki ewolucji ustrojowej Unii Europejskiej. Tezy – Jan Barcz                          

Wspólny interes europejski a suwerenność państw członkowskich  – Zbigniew Czachór           

Nowe priorytety, nowe obszary, nowe kompetencje UE – Jan Truszczyński

Komunikacja organów UE z obywatelami – Marek Prawda

Tożsamości narodowe jako komponenty tożsamości europejskiej – Józef Niżnik

Unijny program kształcenia dla Europy – gdzie jest Polska? – Julian Auleytner

 

Rozdział V Wyobraźmy sobie, że Polska znalazła się poza Unią Europejską

Polexit ceteris paribus. Co by się stało, gdyby Polska nagle wyszła z Unii? – Grzegorz Lewicki

Polska poza Unią Europejską – aspekty gospodarcze – Jacek Tomkiewicz           

 

Rozdział VI Demokratyczna Polska w wielkiej piątce UE

Przyszłość członkostwa Polski w Unii Europejskiej – Marta Witkowska                   

Polska praworządna w Unii Europejskiej – Robert Grzeszczak

Polska w strefie Euro – Artur Nowak-Far

Polska we wspólnej polityce obronnej UE – Piotr Łukasiewicz 

 

O autorach