ksia102Aksia103AWIZJA PRZYSZŁOŚCI POLSKI. STUDIA I ANALIZY
Tom I. Społeczeństwo i Państwo, s.s. 316
Tom II. Gospodarka i Środowisko, s.s. 378
Redakcja: Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Zbigniew Strzelecki, Leszek Kuźnicki
Tom III. Ekspertyzy, s.s. 300
Redakcja: Bogdan Galwas, Leszek Kuźnicki
wyd. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”
Polska Akademia Nauk, Warszawa 2011
ISBN 978-83-61236-10-8

Publikacja ta stanowi odpowiedź grona naukowców na zaproszenie Komitetu Prognoz do wzięcia udziału w Projekcie Polska 2050.
Mimo różnorodności i bogactwa materiału, a także często odmienności podejścia do analizowanego problemu, większość Autorów zgadza się z tezą o niezbędności „minimalizowania do roku 2050 dystansu cywilizacyjnego Polski w stosunku do rozwiniętych państw Unii Europejskiej".
Analiza faktograficzna i prognostyczna zawarta w publikacji wskazuje na liczne zagrożenia realizacji takiej wizji, zwłaszcza w jej aspekcie cywilizacyjnym. Odkrywa się bowiem długą listę problemów budzących najwyższe zaniepokojenie, dotyczących pogarszającej się pozycji Polski w wielu wskaźnikach rozwoju cywilizacyjnego. Liczne teksty identyfikują takie zagrożenia, a co gorsza, wskazują na mechanizmy prowadzące do ich zwiększenia się w przyszłości. Swojego rodzaju niespodzianką jest, że najmniej takich zagrożeń związanych jest z prognozami stanu środowiska przyrodniczego, stosunkowo optymistycznie można także patrzeć na perspektywę klasycznego rozwoju ekonomicznego, pod warunkiem, że najbardziej rozwinięte kraje Unii Europejskiej nie zmienią swojej strategii dotyczących wyzwań związanych z gospodarką opartą na wiedzy. Najwięcej zagrożeń wynika z bezwładu strategicznego związanego z rozwarstwieniem społeczeństwa oraz prognozami rozwoju nauki i edukacji oraz hamulców wynikających z systemu kulturowego