Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" 

 

zaprasza, w dniach 4-5 marca 2020 roku, na konferencję pod tytułem

 

Przyszłość Polski w dobie globalizacji

 

Tematyka konferencji:

W obecnej kadencji Komitet Prognoz podejmuje problem przyszłości Polski. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest dyskusja na temat uwarunkowań globalnych jakie mają wpływ na rozwój naszego kraju. Podczas konferencji będziemy mogli wysłuchać referatów i dyskusji wskazujących blaski i cienie globalizacji oraz możliwości oddziaływania państwa i realizacji celów strategicznych w uwarunkowaniach globalnych.

Konferencja składać się będzie z czterech sesji, w których postaramy się poszukać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  1. Czym jest globalizacja? Jakie jej cechy są szczególnie istotne w okresie przemian cywilizacyjnych?
  2. Jak globalizacja jest postrzegana przez mieszkańców innych kontynentów?
  3. Co nowego wnosi globalizacja do życia społeczeństw?
  4. Jakie są możliwości reakcji na zagrożenia wynikające z globalizacji?
  5. Jaka jest pozycja Polski w świecie?
  6. W jaki sposób Polska może wykorzystać globalizację do realizacji swoich celów?

Zgodnie z tytułem konferencji główna myśl przewodnia niniejszego spotkania skupi się na procesach globalnych, które mogą mieć wpływ na kraj. Poprzez referaty i wymianę poglądów w ww. blokach tematycznych organizatorzy założyli, że ma zostać poruszonych wiele tematów, które mają doprowadzić do znalezienia odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Przedstawione pytania mają jedynie przykładowy charakter. Uważamy, że wymiana opinii na temat globalnych uwarunkowań wpływających na rozwój kraju powinna być punktem wyjścia do dalszych bardziej szczegółowych rozważań na temat przyszłości Polski. Te planujemy kontynuować na kolejnych spotkaniach Komitetu Prognoz. Jednakże, w naszej opinii, bez solidnej diagnozy uwarunkowań zewnętrznych dyskusja o przyszłości Polski będzie niekompletna.

Celem konferencji jest więc przedyskutowanie tez Komitetu Prognoz dotyczących wpływu globalizacji na społeczeństwo oraz możliwości realizacji polityki państwa w warunkach silnego oddziaływania otoczenia zewnętrznego. Istotne jest więc, nie tylko zaprezentowanie referatów, ale również przeprowadzenie odpowiedniej dyskusji nad ich treścią i wnioskami z nich wypływającymi.

Konferencja ma szczególne znaczenie dla działalności Komitetu, ponieważ jest wprowadzeniem do wieloletniego tematu badawczego pt. „Polska w Europie jutra”. Wnioski płynące z konferencji są ważne dla podjęcia dalszych prac związanych z analizą ryzyka (szans i zagrożeń) rozwoju kraju w długookresowej perspektywie.

Konferencja jest bezpłatna. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres Komitetu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26.02.2020 r.