Program konferencji

 

Czwartek, 18 listopada 2021 r.      

9.30 – 10.00  Otwarcie konferencji oraz wprowadzenie do problematyki i formatu spotkania

Sesja I    Unia Europejska i świat po pandemii     10.00 – 13.00

Moderator: Joanna Fomina

Panel 1  

10.00 – 10.45

Unia Europejska i świat po pandemii:      

Wymiar polityczny – Roman Kuźniar

Wymiar ekonomiczny – Witold Orłowski

Wymiar społeczny – Andrzej Rychard

  1. 45 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 11.45 Przerwa

Panel 2  

11.45 – 12.30

Rola i miejsce UE w tworzeniu ładu międzynarodowego – Bogdan Góralczyk

Pożądany kierunek polityki migracyjnej UE – Marta Pachocka

Unia Europejska wobec  nierówności ekonomicznych – Elżbieta Mączyńska

12.30 – 13.15     Dyskusja

13.15 – 14.00    Obiad

Sesja II  Co się dzieje z demokracją i kapitalizmem w Europie i na  świecie? 14.30 – 16.15

Moderator: Juliusz Kotyński

Panel 3  

14.30 – 15.30

Czy w XXI wieku rysuje się alternatywa dla kapitalizmu? – Andrzej Sopoćko

Kierunki zmian w modelu demokracji w XXI wieku – Radosław Markowski

Pogłębiona integracja a fundamenty systemu liberalnej demokracji– Jerzy Osiatyński

Jak jest możliwa demokratyczna Unia Europejska?  - Agnieszka Cianciara

15.30 – 16.15  Dyskusja

16.15 – 16.30  Przerwa

Sesja III  Unia Europejska w awangardzie adaptacji do zmian klimatu. 16.30 – 18.00

Moderator: Ewa Bińczyk

Panel 4 

16.30 – 17.15

Kierunki polityki klimatycznej UE – Małgorzata Burchard-Dziubińska

Unijny mechanizm sprawiedliwego przekształcenia gospodarek państw członkowskich (just transition) – Małgorzata Molęda - Zdziech

Koszty zaniechań w sferze adaptacji do zmian klimatu – Konrad Prandecki

17.15 – 18.00 Dyskusja

Piątek, 19  listopada 2021 r.

Sesja IV   Imperatyw pogłębiania integracji europejskiej 9.30 – 13.00

Moderator: Jerzy Wilkin

Panel 5 

9.30– 10.45

Kierunek ewolucji ustroju UE (kierunek zmian instytucjonalnych)  – Jan Barcz

Wspólny interes europejski a suwerenność państw członkowskich  – Zbigniew Czachór

Nowe priorytety, nowe obszary, nowe kompetencje UE – amb. Jan Truszczyński

Unia Europejska wobec problemów globalnego zarządzania– Bartłomiej E. Nowak

10.45 – 11.30    Dyskusja

11.30 – 11.45    Przerwa

Panel 6   

11.45 – 12.30

Komunikacja organów UE z obywatelami – amb. Marek Prawda

Tożsamości narodowe jako komponenty tożsamości europejskiej – Józef Niżnik

Unijny program kształcenia dla Europy - Julian Auleytner

12.30 – 13.00  Dyskusja

13.00 – 13.45   Obiad

Sesja V   Demokratyczna Polska w wielkiej piątce UE  14.00 – 17.45

Moderator: Marta Witkowska

Panel 7 

14.00 – 14.30

Wyobraźmy sobie, że Polska znalazła się poza Unią Europejską:

Polexit ceteris paribus. Co by się stało gdyby Polska nagle wyszła z Unii? - Grzegorz Lewicki

Konsekwencje gospodarcze – Witold Orłowski

14.30 – 15.15  Dyskusja

15.15 – 15.30  Przerwa

Panel 8 

15.30 – 16.15

Polska praworządna w Unii Europejskiej – Robert Grzeszczak

Polska w strefie Euro – Artur Nowak - Far

Polska we wspólnej polityce obronnej UE – amb. Piotr Łukasiewicz

16.15 – 17.00  Dyskusja

17.00 – 17.15   Podsumowanie i zakończenie konferencji

Informacje o konferencji można również znaleźć na stronie: https://konferencja.pan.pl/polska-w-europie-jutra/

Moderatorzy uczestnictwa zdalnego: Oleg Dietkow, Joanna Fomina

Publikację zawierającą artykuły będące podstawą wystąpień można znaleźć tutaj.