Nowa kadencja Komitetu

 

Informujemy, że Prezydium PAN powołało nasz Komitet na kadencję 2023-2026.

Nadano mu nową nazwę – Komitet Prognoz Polskiej Akademii Nauk.

Przewodniczącym Komitetu został prof. dr hab. Michał Kleiber.

 

W obecnej kadencji zamierzamy zająć się:

1) analizą przebiegu i potencjalnych skutków przesilenia cywilizacyjnego, tj. okresu przejściowego pomiędzy istniejącą cywilizacją a nowo powstającą. Planowane badania zakładają m.in.: diagnozę sytuacji oraz badania możliwych kierunków ewolucji cywilizacji informacyjnej;

2) oceną prawdopodobnych skutków zachodzących procesów ze szczególnym uwzględnieniem krytycznego myślenia na temat przyszłości, obejmującą:

a) rewolucję technologiczną (m.in. automatyka, cyfryzacja, badania kosmiczne, informatyka i medycyna) i jej wpływ na społeczeństwa (bezrobocie, nierówności społeczno-gospodarcze, migracja). Zmiany uwarunkowań zewnętrznych i ich wpływ na rozwój ludzkości (m.in. zapewnienie podaży żywności, wpływ środowiska przyrodniczego i klimatu na jakość życia),

b) zmiany społeczne wynikające z postrzegania nowych zagrożeń dla egzystencji człowieka, w tym zmiany geopolitycznego układu sił, narastających nierówności społeczno-gospodarczych, problemów środowiska przyrodniczego, problemów migracji, itp.,

c) zmiany instytucjonalne wynikające z nowych uwarunkowań społecznych, technicznych i gospodarczych, w tym zagadnienia demokracji,

d) zmiany kulturowe (m.in. globalizacja kultury, problem wizualizacji, konsumpcjonizm).