Zmieniajcy si wiat okadka

 

 Zmieniający się świat a globalizacja

 red. Jerzy Kleer, Konrad Prandecki

 

 wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN

 Warszawa 2020, s.s. 344

 ISBN  978-83-63305-97-0

 

 Książkę można pobrać tutaj

 

(…) Jest to książka niezwykła, łącząca refleksje dotyczące trendów i zjawisk w okresie przed pandemią COVID-19 oraz w jej trakcie. Dzieło to cechuje holizm i interdyscyplinarność, a przy tym długi horyzont czasowy analiz. To fascynująca lektura dotycząca fundamentalnych obecnie zagadnień i problemów, z jakimi zderza się świat, zmagający się z jednej strony z pandemią, a z drugiej z wyzwaniami czwartej rewolucji przemysłowej i związanym z nią przełomem cywilizacyjnym. (…)

(…) Nicią przewodnią książki są zagadnienia zmian współczesnego świata w kontekście procesów globalizacji. Stąd też eksponowana jest kwestia różnorodności postrzegania i definiowania globalizacji, co wiąże się z występowaniem rozmaitych nieporozumień i błędnych interpretacji oraz ocen. Uwydatnia się to szczególnie silnie, jeśli uwzględniany jest pozaeuropocentryczny punkt widzenia. I właśnie analizy globalizacji nie tylko z perspektywy europejskiej, lecz także z perspektywy zmian występujących na innych kontynentach i w pozaeuropejskich krajach stanowią podstawowy walor recenzowanego dzieła, co wzmacniane jest przez oryginalność i niekonwencjonalność ocen. Przesądza to o jego atrakcyjności. Ze względu na owo pozaeuropocentryczne ujęcie przedstawionych w książce analiz, można uznać to dzieło za niezwykle inspirujące nawiązanie do wcześniej wydanej przez PWN publikacji Jerzego Kleera pt. „Zmierzch Europy” oraz książki pt. „Ekonomiczna pozycja Europy w świecie” pod redakcją Jerzego Kleera i Konrada Prandeckiego. (…)

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Z recenzji Elżbiety Mączyńskiej

 

 

SPIS TREŚCI 

 

Wprowadzenie J. Kleer, K. Prandecki

 

Część I Zmiany zachodzące w świecie

 

 1. Zmieniający się świat - ujęcie historyczno-metodologiczne – Jerzy Kleer, Konrad Prandecki
 2. Rozwój nauki i technologii motorem zmian świata – Bogdan Galwas
 3. Analiza krótko- i długoterminowych skutków pandemii COVID-19 – Adriana Łukaszewicz

 

Część II Globalizacja

 1. Globalizacja. Nowy kształt – Andrzej Sopoćko
 2. Szanse i zagrożenia dla trwałego rozwoju Polski w epoce zmian globalnych – Juliusz Kotyński
 3. Polska w świetle międzynarodowych indeksów społeczno-ekonomicznych – Franciszek Kubiczek

Część III Pozaeuropejskie spojrzenie na globalizację

 1. Globalizacja duszy – Krzysztof Mroziewicz
 2. Republika Południowej Afryki w dobie globalizacji na tle Afryki i świata – Arkadiusz Żukowski
 3. Globalizacja procesów gospodarczych a pozemiany Ameryki Łacińskiej – Ryszard Piasecki
 4. TEmancypujące się państwa Azji Środkowej wobec globalizacji – Małgorzata Burchard-Dziubińska
 5. Chiński wzorzec globalizacji – Zbigniew Madej

 

Część IV Reakcje na globalizację

 1. Globalizacyjna rezonacja – Paweł Kozłowski
 2. Globalne efekty zewnętrzne - odpowiedzialność międzypokoleniowa i inwestycje publiczne – Katarzyna Sobiech-Grabka
 3. Integracja jako jeden z ważniejszych efektów globalizacji – Jerzy Kleer
 4. Azja Wschodnia pomiędzy globalizacją a rozwiązaniami regionalnymi – Katarzyna Nawrot
 5. Państwo wobec globalizacji – Konrad Prandecki

Kilka komentarzy końcowych – Jerzy Kleer, Konrad Prandecki

O autorach